Żywe Słowo – Wielki Czwartek

d433446834

Dla Jezusa nadchodzi godzina. Jest to godzina miłości: umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Wypełnienie godziny zaczyna się od obmycia nóg. To gest oddania, które w pełni dokona się na krzyżu. Jezus zdejmuje swoje szaty. Ponownie więc się ogołaca. Wszystko to z miłości do człowieka. Zwykle patrzy się na Jezusowy gest obmycia nóg jako na czynność niewolnika. Ma on również charakter leczniczo – oczyszczający. Kapłani w Starym Testamencie byli zobowiązani do obmycia sobie nóg, przed przystąpieniem do ołtarza, aby pełnić służbę i składać ofiarę dla Pana. Jezus na początku Ostatniej Wieczerzy oczyszcza tych, którzy będą spożywali Jego Ciało, a następnie będą to czynili na Jego pamiątkę.

                                                                         (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)