Żywe Słowo – Wielka Sobota

emptytomb

Kobiety, które wiernie towarzyszyły Jezusowi w drodze do Jerozolimy, nie mogąc doczekać się początku dnia – poszły skoro świt do grobu, niosąc ze sobą wonności. Wyraża to właściwy dla Ewangelii Łukasza pośpiech i pragnienie bycia z Jezusem. To miłość pobudziła ich serce, aby jak Oblubienice z Pieśni nad Pieśniami szukały swego Pana, jeszcze przed świtem. Ich miłość sięgała po za grób i śmierć. Dlatego zostały nagrodzone tak wielkim darem. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych – zostały zapytane – te słowa świadczą, że miłość jest potężniejsza niż śmierć. One pierwsze dowiadują się o Ewangelii Życia. Ta prawda została im przekazana, aby wydały ją na świat. My mamy ten dar przyjąć z wiarą, abyśmy przeszli ze śmierci do życia.

Chryste Zmartwychwstały, jeszcze dziś dla wielu ludzi prawda o Twoim zmartwychwstaniu jest „czczą gadaniną”. Oświeć moje serce Twym blaskiem, bym uwierzył i miał życie w sobie.

                                                                          (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)