Żywe Słowo – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystosc_Jezusa_Chrystusa,_Krola_Wszechswiata_09

Jezus wyjaśnił Piłatowi, że Królestwo Boże jest inne od królestw i potęg tego świata. Tych dwóch rzeczywistości nie powinno się z sobą zrównywać. Nie możemy służyć Bogu i mamonie w tym samym zakresie. Owszem potrzebujemy dóbr materialnych w naszej ludzkiej egzystencji: musimy mieć co zjeść, w co się ubrać, gdzie mieszkać. Dobrze jest gdy wszystko to jest estetyczne i kiedy nasz byt na tym świecie jest zapewniony na wystarczającym poziomie. Nie możemy się jednak zatrzymać tylko na tym. Jezus przed Piłatem powiedział wyraźnie, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. My jaki ci którzy wybrali Jezusa, też powinniśmy starać się patrzeć w tym samym kierunku co On.

Panie proszę Cię o wyczucie i rozwagę w sprawach materialnych, tak abym ich nie przeceniał, a jednocześnie umiejętnie z nich korzystał.

                                                                           (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)