Żywe Słowo – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

ZM

Chrystus zmartwychwstał dla Nas. W ten sposób została zmieniona trajektoria naszego życia, która wiodła w dół, w przegraną, w śmierć. Dzięki Jezusowi wszystko się zmieniło. Zmartwychwstały rozproszył mrok swoim blaskiem. Jeżeli naprawdę chcemy uczestniczyć w Bożej Chwale, to musimy ujrzeć i uwierzyć. Będzie to możliwe wtedy, gdy uwierzymy w pusty grób. W takim grobie nie ma na czym zatrzymać wzroku i dlatego trzeba go wznosić wzwyż, czyli tam gdzie przebywa Chrystus żyjący. Dziś jest pierwszy dzień tygodnia, czyli uroczystość triumfu życia. Radujmy się tą niezwykłą pierwszą niedzielą w historii Kościoła. Patrzmy już nie w dół, lecz ufnie w górę. Patrzmy na Jezusa.

Panie Boże, Ty mnie w cudowny sposób stworzyłeś i jeszcze w doskonalszy sposób zbawiłeś, gdyż dałeś mi udział w Twej chwale, otwierając bramy życia wiecznego. Uwielbiam Cię za to.

                                                                      (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)