Żywe Słowo – Niedziela Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

03

Syn Boży przyszedł na świat w rodzinie, która żyła jak wiele podobnych im rodzin, zachowując przepisy prawa religijnego. Jezus został przez nich ofiarowany w świątyni, a gdy miał 12 lat przybył z nimi do świątyni jerozolimskiej. Próbował tam uświadomić im kim jest. Oni jednak przyzwyczaili się do zwykłego rodzinnego życia i nie zrozumieli Jego słów. Bywa że czasem zapominamy o zobowiązaniach wobec Stwórcy. Żyjemy rytmem dnia codziennego, a Bóg wydaje się odległy od naszych spraw. Może warto postawić sobie pytanie: Czy nie postawiłem zbyt dużej granicy pomiędzy moją codziennością a tym co Boże?

Powierzam Ci Panie wszystkie rodziny. Zwłaszcza te w których brakuje wiary w Boga i wzajemnej miłości. Modlę się za dzieci z tych rodzin. Spraw Panie aby odnalazły drogę do Ciebie.

                                                                      (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)