Żywe Słowo – Niedziela Miłosierdzia Bożego

1264318583Tomasz chce dotknąć i sprawdzić, a więc doświadczyć realnie pewnego faktu aby go przyjąć i zaakceptować. W końcu jednak wyznaje z wiarą: „Pan mój i Bóg mój” Dlaczego? Przestał szukać Jezusa sam!. Odnalazł Go wtedy, gdy wrócił do pozostałych uczniów i wszedł ponownie w wspólnotę, która trwała w miłości Boga i była umocniona Duchem Świętym. Jezus objawił się wówczas tak wyraźnie, że Tomasz rozpoznał w Nim już nie tylko Syna, ale i Ojca. Słowa: „Pan mój i Bóg mój” to najlepsza odpowiedź na Jezusowe słowa: „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca”. Pan i Bóg stał się odtąd jego Panem i Bogiem. On miłuje każdego z nas i do każdego przychodzi. Jeżeli będziemy Go rozpoznawać, wtedy staniemy się ludźmi błogosławionymi.

Chryste, klękam i „jak niewierny Tomasz nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś Ty mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu łaską swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą”.

                                                                     (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)