Żywe Słowo – III Niedziela Wielkiego Postu

thevinedresserandthefigtree

Łatwo jest szukać winy wśród innych. Wtedy często przypisuje się  ciężkie przewinienia ofiarom, a niewinność ocalonym. Rzeź powstańców galilejskich dokonana przez Piłata lub tragedię pod gruzami wieży Siloe łatwo się definiuje, że ci ludzie musieli ciężko zawinić, skoro Bóg wymierzył im taką karę. Jezus zwalcza to błędne myślenie: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. Nawrócenie jest uznaniem, swojej grzeszności, tego że jest się na błędnej drodze. Jest także zerwaniem ze złem, a nade wszystko jest zwróceniem się ku Bogu, który jest miłością. On wciąż oczekuje, abyśmy wydawali dobre owoce. Nawrócenie jest kwestią naszego życia lub śmierci. Być albo nie być.

Jezu, przyjmuję każde Twoje słowo i odnoszę je do siebie, tak samo jak i znaki, przez które do mnie przemawiasz. One prowadzą mnie na drogę nawrócenia i do wydania dobrego owocu. 

                                                                    (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)