Żywe Słowo – III Niedziela Adwentu

baptist_preaching_610x300@2x

Jan wzywał ludzi do nawrócenia i udzielał im chrztu pokuty. Miał on przygotować ludzkość na przyjście Syna Bożego. Zapytany przez ludzi, jak mają żyć odpowiedział jednoznacznie: bądźcie uczciwi i okazujcie sobie wzajemnie miłość i szacunek. Chrzest Janowy nie był jednak pełny. On chrzcił jedynie wodą. Dopiero Jezus otworzył ludzkość na łaskę Bożą. Można czasem usłyszeć stwierdzenia że uczciwe życie wystarcza i nie ma potrzeby chodzić do kościoła. Nie jest to prawdą. Sami nie jesteśmy w stanie się zbawić nawet żyjąc bardzo uczciwie. Potrzebujemy chrztu mocą Ducha Świętego i otwarcia się na Jezusa. Tylko On jest naszym zbawicielem.

Jezu, uznaję w Tobie mojego Pana i Zbawiciela. Oczekuję na Twoje przyjście i pragnę tak jak pasterze i trzej Mędrcy ze Wschodu oddać Ci pokłon.

                                                                         (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)