Żywe Słowo – II Niedziela Adwentu

II_Niedziela_Adwentu_rok_A

Jan Chrzciciel otrzymał od Boga określoną misję. Miał przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela. Czynił to według nakazu Bożego: głosząc chrzest i wzywając do nawrócenia. Nasze życie jest częścią historii zbawienia. Mamy do spełnienia określone zadanie, zlecone nam przez Boga. Jeśli dobrze je odczytamy i będziemy je realizowali, możemy być pewni, że będzie nam towarzyszyło Błogosławieństwo Boże. Życie Jana Chrzciciela nie było łatwe i zakończyło się męczeństwem. Spełnił on jednak swoją rolę i wpisał się tym samym w dzieje zbawienia. Nawracajmy się nieustannie i szukajmy woli Bożej w naszym życiu.

Przybądź Duchu Święty i wskaż mi drogę, która będzie dla mnie najwłaściwsza. Tak abym stał się jak najlepszym narzędziem w Twoich rękach, Panie.

                                                                           (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)