Zaproszenie

making-God-look-good

„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej drodze”                                                                                                                            (Ps 119, 105)

Zapraszamy do KRĘGU BIBLIJNEGO: rodziców z dziećmi. Słowo Pana Boga będziecie nas prowadziło, dr Ola Nalewaj – biblistka z UWM będzie nam towarzyszyć a każdy z nas odkrywać będzie wolę Boga w swoim życiu, a dzieci w tym czasie będą mieć warsztaty biblijne połączone z zabawą.

Pierwsze spotkanie będzie 10 listopada 2017 po Mszy Św. o 18:30 w sali naszego Domu Parafialnego, przy ul. Czarnieckiego 3.  Następne spotkania będą w 2 i 4 piątek miesiąca.