XX Spotkanie Młodzieży – Lednica 2000

W dniu 4 VI odbyło się XX Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży na Polach Lednickich zapoczątkowane przez śp. o. Jana Górę w 1996 roku. Tegorocznym hasłem spotkania było słowo: „AMEN”. W tym roku owe spotkanie było małym jublileuszem (kolejnej 20 edycji), ale także odbywało się w rocznicę 1050 lecia Chrztu Polski i w roku jubileuszu 800 – lecia Dominikanów. Spotkanie zgromadziło około 80 tys. młodych ludzi z Polski i z zagranicy. Z naszej parafii również wyruszyła 60 osobowa grupa młodych ludzi aby w wspólnocie w konkretny sposób przeżywać swoją wiarę, chwaląc Boga, dziękując Mu i prosząc o Błogosławieństwo. Momentem kończącym spotkanie było przejście przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia – Bramę Rybę.

l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 l15 l16 l17 l18 l19 l20l21 l22 l23 l24 l25 l26 l27 l28 l29 l30 l31