Wielkanoc

Przeżywamy Okres Wielkanocny w Kościele – szczególny czas Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Radość Paschalna jest dla nas bardzo ważna – jest nadzieją na nasze zmartwychwstanie, kiedyś po naszej śmierci. Jezus Chrystus raz na zawsze pokonał śmierć, szatana i tym samym otworzył nam wierzącym niebo i szczęście wieczne: „Idę do Ojca mego i Ojca waszego, bo w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było to Bym Wam o tym nie mówił..”Triptico 1