Światowe Dni Młodzieży

ost

do 25 kwietnia br można jeszcze zapisać się
na spotkanie w Krakowie

Jakie koszty ?

310 zł – pakiet pielgrzyma B1
Koszty transportu – na dziś trudno określić jak będą rozkładać się koszty transportu i w związku z tym wszystkie przewidywane wydatki. Informacje szczegółowe będą znane po zakończonej rekrutacji chętnych.

Jak się zapisać ?

Należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na wskazane adresy: ks. Robert Bednarski e-mail: bedrob@poczta.onet.pl, lub pani Jolanta Tarasewicz (zastępca) – e-mail:j.tarasewicz@yahoo.com. Zapisać można się także bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Salezjańskiej w Ostródzie wnosząc opłatę 100 zł w formie zaliczki (bezzwrotnej).

Jako kompletną formę zgłoszenia należy uznać list e-mail, bądź kontakt z sekretariatem szkoły i opłaconą kwotę zaliczki. W zgłoszeniu podajemy:
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres email i telefon kontaktowy
Pesel

więcej znajdziecie
http://sdmwarmia.pl/peregrynacja-symboli-sdm_26.html