Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości jest Polskim Świętem Narodowym obchodzonym co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach niewoli. Rozbiorów dokonały państwa: Rosja, Austria, Prusy (Niemcy). Tego dnia o godzinie 10.30 w naszym kościele, odbyła się jak co roku uroczysta Msza Święta, pod przewodnictwem ks. Dziekana Romana Wiśniowieckiego z udziałem ks. Proboszcza parafii św. Dominika Savio w Ostródzie. Intencją Mszy Świętej była modlitwa za Ojczyznę.

W uroczystości brali udział przedstawiciele Parlamentu Polskiego: Sejmu i Senatu oraz władze samorządowe naszego miasta. Licznie zgromadzone były również delegacje Stowarzyszeń i Organizacji, Pocztów Sztandarowych poszczególnych Służb Mundurowych, Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Związków Zawodowych.

Po zakończeniu Mszy Świętej dalszy ciąg obchodów Święta Niepodległości miał miejsce przed pomnikiem Obrońców Suwerenności Polskiej. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty przez poszczególne Delegacje, w hołdzie tym, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Obchodom Święta Niepodległości towarzyszyły pieśni religijne i patriotyczne w wykonaniu Orkiestry Miejskiej z Ostródy, która brała udział w sprawowanej Mszy Świętej i w dalszej części obchodów.