Pielgrzymka młodzieży Szkół Średnich do Lubajn

21 września odbyła się VIII Powiatowa pielgrzymka młodzieży ostródzkich szkół średnich do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach. Było to piękne doświadczenie wiary przeżywane przez młodych ludzi. Mszy Świętej przewodniczył ks. Robert Bednarski – dyrektor Szkół Salezjańskich w Ostródzie, a słowo Boże do zebranych skierował ks. Jarosław Dobrzeniecki, diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży i Przewodnik Warmińskich Pieszych Pielgrzymek. Młodzi wraz z nauczycielami, wychowawcami powierzali nowy rok szkolny Miłosiernemu Bogu za przyczyną Matki Bożej i św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży.
v v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17