Październikowy Wieczór Chwały

15 października w wspomnienie liturgiczne św. Teresy od Dzieciątka Jezus w naszej parafii odbył się kolejny w tym roku „Wieczór Chwały”. Hasłem przewodnim było zdanie z ewangelii św. Jana: „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Rozpoczął się on Mszą Świętą, po której był różaniec z rozważaniami części chwalebnej poświęconymi Matce Bożej. Modliliśmy się także Słowem Bożym: Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem odśpiewaliśmy na koniec Apel Jasnogórski. Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie tego czuwania modlitewnego i wszystkim którzy odpowiedzieli na zaproszenie i przybyli by wspólnie uwielbiać Boga.

Mecz piłki nożnej

W sobotę 10 października przy pięknej słonecznej pogodzie, na Orliku przy ul. Piastowskiej w Ostródzie odbył się mecz piłki nożnej. W rozgrywkach wzięła udział Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii i z parafii Bł. Hiacynty i Franciszka. Udało się stworzyć 4 drużyny w dwóch kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w połączeniu z Szkołą Średnią. Po wielu sportowych emocjach i zmaganiach, okazało się że z naszej parafii zwyciężyła drużyna STARSZYCH a u przeciwników zwyciężyła drużyna MŁODSZYCH. Dziękujemy za zaproszenie ks. Łukaszowi i czekamy na kolejne rozgrywki.

12183876_914783105257973_3018839292263830671_o12186344_914782015258082_8826251887253595884_o12191675_914783308591286_8811379047846976280_n 12193393_914783378591279_264156162872247245_n

Liturgia Słowa – XXIX Niedziela Zwykła

Czytanie z Księgi Izajasza:

Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

REFREN: Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków:

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.

Słowa Ewangelii według św. Marka:

Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Intencje modlitewne na październik 2015

Intencja ogólna:
Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Intencja misyjna:
Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

Intencja krajowa:
Aby Polacy nie zlekceważyli moralnego obowiązku uczestniczenia w nadchodzących wyborach parlamentarnych i aby głosowali zgodnie z wolą Bożą, wybierając do sejmu i senatu ludzi autentycznie wyznających wiarę katolicką, szczerze kochających Polskę i uczciwie dbających o dobro Narodu.

Intencja parafialna:
Aby młodzież klas III gimnazjalnych, głęboko i owocnie przeżyła czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, by mocno zapragnęła obecności Ducha Świętego w swoim życiu i poprzez szczerą modlitwę otworzyła swoje serca na obfitość Jego darów.

Intencja stała:
O gorliwe i owocne posługiwanie duszpasterskie oraz o Boże Błogosławieństwo i łaskę dla kapłanów naszej parafii.

XXVIII Niedziela Zwykła – Liturgia Słowa

Czytanie z Księgi Mądrości

Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją na berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność  i wolałem mieć nią aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dóbr.

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich.
Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj.
Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenie, które by było przed nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

Słowa Ewangelii według św. Marka.

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycieli dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę swoją”. On mu rzekł: „Nauczycielu wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje Idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i pójdź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.

XXVII Niedziela Zwykła – Liturgia Słowa

Czytanie z Księgi Rodzaju:   Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.

Psalm responsoryjny: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem.

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego /są/ wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.

Słowa Ewangelii według św. Marka: Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia przez Jezusa Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. O godzinie 18.00 w naszym kościele rozpoczęła się Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę wydarzeń Ostatniej Wieczerzy z Wieczernika. Dodatkowym elementem tej liturgii był obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom. Obrzęd ten przypomniał fakt że Jezus w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy umywał uczniom nogi – spełniał w ten sposób przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ostatnim elementem Mszy Świętej wielkoczwartkowej było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Miejsca Przechowywania, tzw. Ciemnicy – by adorować Go przez modlitwę i skupienie.

X rocznica śmierci świętego Jana Pawła II

W Wielką Środę (1 IV) w naszej parafii gościł ks. Abp Józef Górzyński – Arcybiskup Koadiutor naszej Archidiecezji. Wraz z licznie przybyłymi kapłanami sprawował Eucharystię z okazji X rocznicy odejścia do wieczności św. Jana Pawła II. Na Mszę Świętą licznie przybyli wierni naszej parafii na czele z przedstawicielami władz samorządowych. Po Mszy Świętej wszyscy udali się przed pomnik Świętego Jana Pawła II – aby tam pomodlić się i złożyć kwiaty – jako wyrazy wdzięczności Bogu. Liturgię Mszy Świętej swoją obecnością uświetniła także Miejska Orkiestra z Ostródy.

IMG_4487

IMG_4490 IMG_4494 IMG_4495 IMG_4496 IMG_4497 IMG_4508 IMG_4513 IMG_4523 IMG_4526 IMG_4529 IMG_4532

Wielkanoc

Przeżywamy Okres Wielkanocny w Kościele – szczególny czas Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Radość Paschalna jest dla nas bardzo ważna – jest nadzieją na nasze zmartwychwstanie, kiedyś po naszej śmierci. Jezus Chrystus raz na zawsze pokonał śmierć, szatana i tym samym otworzył nam wierzącym niebo i szczęście wieczne: „Idę do Ojca mego i Ojca waszego, bo w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było to Bym Wam o tym nie mówił..”Triptico 1

 

Szczęść Boże!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie witamy na naszej parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do wchodzenia na tę stronę, którą będziemy aktualizować i zamieszczać informacje z parafii. Dzięki temu będzie można w kolejny sposób uczestniczyć w życiu naszej parafii i poznawać ją. Obok stałych działów, na stronie będą umieszczane wydarzenia, które będą miały miejsce w naszej parafii, w naszej Archidiecezji, w Kościele w Polsce czy nawet w Kościele Powszechnym.
                                                                                        Duszpasterze parafii