Refleksja do Ewangelii – XXXIII Niedziela Zwykła

JHSpogrzeb

Paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa w dniach ostatecznych, pozostaje dla nas zakrytą tajemnicą. Pierwsi chrześcijanie zastanawiali się często, kiedy to nastąpi. W czasach nam współczesnych wydaje się, że jesteśmy tak zaabsorbowani naszym tu i teraz, że nie myślimy zbyt często o paruzji. Jaka zatem postawa jest właściwa? Ciągłe myślenie o Sądzie Ostatecznym czy odsuwanie tego wydarzenia w czasie? Jezus często mówił o Królestwie Bożym. O tym, że Ono jest pośród tych, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają. Starajmy się tak właśnie żyć: słuchając i wypełniając to co daje nam Pan. Wtedy paruzja nie będzie dla nas dramatem, ale stanie się spotkaniem z kochającym Bogiem.

Panie modlę się za tych, którzy z lękiem patrzą w Twoim kierunku i trudno jest im uwierzyć w Twoją miłość. Uzdrów ich zranione serca i wlej w nie Twój wiekuisty pokój. 

                                                           (Słowo na każdy dzień - Ewangelia)

Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości jest Polskim Świętem Narodowym obchodzonym co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach niewoli. Rozbiorów dokonały państwa: Rosja, Austria, Prusy (Niemcy). Tego dnia o godzinie 10.30 w naszym kościele, odbyła się jak co roku uroczysta Msza Święta, pod przewodnictwem ks. Dziekana Romana Wiśniowieckiego z udziałem ks. Proboszcza parafii św. Dominika Savio w Ostródzie. Intencją Mszy Świętej była modlitwa za Ojczyznę.

W uroczystości brali udział przedstawiciele Parlamentu Polskiego: Sejmu i Senatu oraz władze samorządowe naszego miasta. Licznie zgromadzone były również delegacje Stowarzyszeń i Organizacji, Pocztów Sztandarowych poszczególnych Służb Mundurowych, Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Związków Zawodowych.

Po zakończeniu Mszy Świętej dalszy ciąg obchodów Święta Niepodległości miał miejsce przed pomnikiem Obrońców Suwerenności Polskiej. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty przez poszczególne Delegacje, w hołdzie tym, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Obchodom Święta Niepodległości towarzyszyły pieśni religijne i patriotyczne w wykonaniu Orkiestry Miejskiej z Ostródy, która brała udział w sprawowanej Mszy Świętej i w dalszej części obchodów.

Symbole Światowych Dni Młodzieży

W piątek 6 listopada do naszej parafii przybyły symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i Ikona Matki Bożej: „Salus Populi Romani”.  Od środy 4 listopada pielgrzymują one po różnych miejscach naszej Archidiecezji, w ramach przygotowania do XXXI Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży św. Jan Paweł II przekazał młodzieży na zakończenie Roku Świętego (1984r.) i powiedział: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa, nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do człowieka i głoście wszystkim że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. Fakt przekazania krzyża Młodzieży – stał się inspiracją do stworzenia Światowych Dni Młodzieży. I tak krzyż jest obecny w czasie każdego spotkania w różnych częściach świata.

Ikona Matki Bożej – „Salus Populi Romani” – to jeden z najbardziej znanych wizerunków Matki Bożej w Włoszech. Po raz pierwszy ikona do Krzyża Światowych Dni Młodzieży dołączyła w roku 2000. Święty Jan Paweł II przekazując młodzieży tę Ikonę prosił aby w niej i w krzyżu była niesiona miłość, która dziś mówi: „Jak kochać innych”.

Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 21.00 uroczystym wprowadzeniem symboli do naszego kościoła i modlitwą duchowego przyjęcia symboli Światowych Dni Młodzieży. Głównym punktem czuwania modlitewnego była Adoracja Krzyża i Apel Jasnogórski. Również każdy miał czas na indywidualną modlitwę i chwilę zadumy przy symbolach Światowych Dni Młodzieży.

Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii zakończyła się Mszą Świętą 7 listopada, po której Krzyż i Ikona Matki Bożej wyruszyły w dalszą drogę aby nawiedzić kolejne miejsca w naszej Archidiecezji.

 12183745_917312045005079_5607510840485819224_o (1)

 11222440_917311821671768_996695193179552467_o (1) 12189412_917311425005141_1300253330605094807_o 12194528_917311608338456_6426338116065941279_o 12194530_917312058338411_971464115473542667_o 12237930_917311918338425_3831483014947715768_o 12238093_917311645005119_1576341645517491335_o 12238425_917311638338453_8327758978646532093_o (1) 12238425_917311638338453_8327758978646532093_o 12239160_917311855005098_2085035282279293572_o 12239418_917311865005097_2502270125620428433_o

12232672_917311408338476_4267822598974981548_o12183904_917312021671748_4014742793542482478_o

Intencje Różańcowe na miesiąc listopad

Intencja ogólna: "Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog z wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania".

Intencja misyjna: "Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieje".

Intencja krajowa: "Aby wybrani przez obywateli posłowie i senatorowie uczciwie, mądrze i  z całkowitym zachowaniem Bożych Przykazań, wypełniali swoje funkcje z gorliwością służąc Polsce".

Intencja parafialna: "Aby planowane w grudniu misje parafialne, skutecznie przyczyniły się do obudzenia i umocnienia wiary w sercach wszystkich parafian".

Intencja stała: "O gorliwe i owocne posługiwanie duszpasterskie oraz o Boże Błogosławieństwo i łaskę dla kapłanów naszej parafii".

Symbole Światowych Dni Młodzieży

logo_sdm

W dniach 6-7 XI w naszej parafii będą gościć symbole Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w lipcu 2016 roku.  Zapraszamy do wspólnej modlitwy przy Krzyżu i Ikonie Matki Bożej. Plan perygrynacji symboli jest następujący:

  1. 6 XI (piątek), godzina 21.00 - przywitanie symboli, Apel Jasnogórski i Adoracja Krzyża
  2. 7 XI (sobota), godzina 6.30 - Msza Święta, pożegnanie symboli Światowych Dni Młodzieżylogo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych                    Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy!!!

Rocznica poświęcenia kościoła – Liturgia Słowa

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej:

Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: „O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: "Tam będzie moje imię", tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz”.

Psalm responsoryjny: REFREN: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta: przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wielbiąc. Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twego Pomazańca. Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące: wolę stać w progu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. Czytanie z Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian:

Bracia: Jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Październikowy Wieczór Chwały

15 października w wspomnienie liturgiczne św. Teresy od Dzieciątka Jezus w naszej parafii odbył się kolejny w tym roku "Wieczór Chwały". Hasłem przewodnim było zdanie z ewangelii św. Jana: "I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie". Rozpoczął się on Mszą Świętą, po której był różaniec z rozważaniami części chwalebnej poświęconymi Matce Bożej. Modliliśmy się także Słowem Bożym: "Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie". Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem odśpiewaliśmy na koniec Apel Jasnogórski. Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie tego czuwania modlitewnego i wszystkim którzy odpowiedzieli na zaproszenie i przybyli by wspólnie uwielbiać Boga.

Mecz piłki nożnej

W sobotę 10 października przy pięknej słonecznej pogodzie, na Orliku przy ul. Piastowskiej w Ostródzie odbył się mecz piłki nożnej. W rozgrywkach wzięła udział Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii i z parafii Bł. Hiacynty i Franciszka. Udało się stworzyć 4 drużyny w dwóch kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w połączeniu z Szkołą Średnią. Po wielu sportowych emocjach i zmaganiach, okazało się że z naszej parafii zwyciężyła drużyna STARSZYCH a u przeciwników zwyciężyła drużyna MŁODSZYCH. Dziękujemy za zaproszenie ks. Łukaszowi i czekamy na kolejne rozgrywki.

12183876_914783105257973_3018839292263830671_o12186344_914782015258082_8826251887253595884_o12191675_914783308591286_8811379047846976280_n 12193393_914783378591279_264156162872247245_n

Liturgia Słowa – XXIX Niedziela Zwykła

Czytanie z Księgi Izajasza: Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. REFREN: Okaż swą łaskę ufającym Tobie Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie.   Czytanie z Listu do Hebrajczyków:

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.

Słowa Ewangelii według św. Marka:

Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Intencje modlitewne na październik 2015

Intencja ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa. Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają. Intencja krajowa: Aby Polacy nie zlekceważyli moralnego obowiązku uczestniczenia w nadchodzących wyborach parlamentarnych i aby głosowali zgodnie z wolą Bożą, wybierając do sejmu i senatu ludzi autentycznie wyznających wiarę katolicką, szczerze kochających Polskę i uczciwie dbających o dobro Narodu. Intencja parafialna: Aby młodzież klas III gimnazjalnych, głęboko i owocnie przeżyła czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, by mocno zapragnęła obecności Ducha Świętego w swoim życiu i poprzez szczerą modlitwę otworzyła swoje serca na obfitość Jego darów. Intencja stała: O gorliwe i owocne posługiwanie duszpasterskie oraz o Boże Błogosławieństwo i łaskę dla kapłanów naszej parafii.