Oratorium

1311428042317

Oratorium zostało założone przez siostrę Bogumiłę Ptasińską, prowadzi działalność na zasadzie wolontariatu, jako przykościelna świetlica dla dzieci. Mieści się ona przy ulicy Sienkiewicza 4.  Do oratorium uczęszczają dzieci w wieku od 4 – 13 lat, pochodzące z rodzin, które niekiedy przeżywają różnego rodzaju problemy. Świetlica jest czynna w poniedziałki, środy i piątki. Dzieci przebywające w oratorium mają zapewniony posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji oraz czas na zabawę. Organizowane są również spotkania na których prowadzone są pogadanki na ważne tematy. W pracę świetlicy zaangażowane są 4 osoby dorosłe i 3 wolontariuszy.

 opr. Marzena Rosińska