Męka Pańska w Seminarium

W dniu 19 marca 50 osobowa grupa mieszkańców naszego miasta z różnych ostródzkich parafii udała się na Misterium Męki Pańskiej do Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie. Przedstawienie zostało przygotowane przez alumnów z III roku z pomocą starszych kolegów. Była to dobra okazja aby w przeżywaniu  Wielkiego Postu pomógł odbiór wizualny scen związanych z Męką i Śmiercią Jezusa Chrystusa. W przedstawieniu nie zabrakło także odniesienia do współczesnego życia.
image44 image444 image4444 image44444 image444444 image4444444 image44444444 image444444444 image44444444444 image444444444444 image4444444444444 image44444444444444