Jublileusz 1050 lecia Chrztu Polski

„Gdzie chrzest tam nadzieja”. Pod hasłem ogólnopolskich obchodów jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w niedzielę 5 czerwca mieszkańcy Ostródy uroczyście uczcili rocznicę chrztu księcia Polan Mieszka I. Program obchodów składał się z trzech części i miał na celu przypomnienie ważnych dla Polski wydarzeń historycznych.
Rozpoczynał się od Mszy św. koncelebrowanej w kościele pw. NPNMP pod przewodnictwem J.E. ks. abp. seniora dr. Edmunda Piszcza. Ksiądz Arcybiskup Senior skierował również do zgromadzonych na Eucharystii słowo Boże, w którym nawiązał do jubileuszu Chrztu Polski wskazując na krzyż, który stanął 1050 lat temu na polskiej ziemi jako nadzieja dla kształtującego się Narodu Polskiego i tworzącej się państwowości. Podczas uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego chrzcielnicę otoczyła młodzież ostródzkich szkół przebrana za polskich świętych i błogosławionych na czele z Mieszkiem I i Dobrawą.
Po Mszy św. przed pomnikiem św. Jana Pawła II odbyła się krótka uroczystość zakopania kapsuły czasu, w której umieszczono plakat obchodów rocznicowych, „List do przyszłych pokoleń”, walory filatelistyczne opracowane i wydane przez Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej i wiele innych przedmiotów.
Pan Bóg tego dnia nie poskąpił słonecznej pogody, dlatego też w radosnym nastroju przebiegał barwny korowód polskich świętych i błogosławionych, prowadzony przez Miejską Orkiestrę Dętą pod kierunkiem Sławomira Oleczka. Celem korowodu był amfiteatr, gdzie odbyła się trzecia część jubileuszowych obchodów przy smacznej grochówce przygotowanej przez ostródzki PKPS. Przed korowodem uczestnicy uroczystości otrzymali jubileuszowe plakietki.
Podczas historycznego festynu, po prezentacji postaci świętych i błogosławionych, młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów wystawiła inscenizację chrztu Mieszka I i jego dworu. Następnie Chór „Bel Canto” z Olsztyna wykonał wiązankę pieśni patriotycznych i religijnych począwszy od „Bogurodzicy” aż do czasów nam współczesnych. Uczestnicy festynu zwiedzali stoiska historyczne przygotowane przez szkoły, gdzie bliżej zapoznawali się z postaciami świętych i błogosławionych i epoką, w której żyli. Każdy, kto zwiedził wszystkie stoiska historyczne, mógł zebrać komplet zakładek do książek z podobiznami świętych prezentowanych podczas ostródzkich obchodów.
Zwiedzano galerię prac plastycznych – pokłosie konkursu ogłoszonego z okazji obchodów jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Podczas festynu ogłoszono wyniki konkursu, a laureaci otrzymali statuetki z symbolem ostródzkich obchodów jubileuszowych.
Odrębną część festynu stanowiły „Biegi Jubileuszowe” na dystansach 966 i 1050 metrów przeprowadzone na bulwarze Jeziora Drwęckiego. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, a trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji również nagradzane były statuetkami z symbolem ostródzkich obchodów jubileuszowych.
Ostródzianie mieli do dyspozycji stoisko Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej przy którym chętni otrzymywali walory filatelistyczne w postaci kart pocztowych i kopert z okolicznościowym nadrukiem i pieczęcią, a za drobną opłatą mogli je nawet wysłać do swoich bliskich czy znajomych w kraju i na całym świecie.

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20 c21

c22 c23 c24 c25 c26 c27 c28 c29