Jakubowa Studnia

Ulotka JS 3 - bez mszy

W tym roku szkolnym spotkania dla młodzieży rozwijające wiarę
i wiedzę religijną odbędą się 4. stycznia, 8. lutego, 1. marca,
5. kwietnia, i 10. maja w salce nr 12
w naszym Domu Katechetycznym.