Intencje modlitewne na październik 2015

Intencja ogólna:
Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Intencja misyjna:
Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

Intencja krajowa:
Aby Polacy nie zlekceważyli moralnego obowiązku uczestniczenia w nadchodzących wyborach parlamentarnych i aby głosowali zgodnie z wolą Bożą, wybierając do sejmu i senatu ludzi autentycznie wyznających wiarę katolicką, szczerze kochających Polskę i uczciwie dbających o dobro Narodu.

Intencja parafialna:
Aby młodzież klas III gimnazjalnych, głęboko i owocnie przeżyła czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, by mocno zapragnęła obecności Ducha Świętego w swoim życiu i poprzez szczerą modlitwę otworzyła swoje serca na obfitość Jego darów.

Intencja stała:
O gorliwe i owocne posługiwanie duszpasterskie oraz o Boże Błogosławieństwo i łaskę dla kapłanów naszej parafii.