Grupa rodzin Odnowy w Duchu Swiętym „W drodze”

odnowa-rodzin1

Grupę tworzą rodziny, które łączy pragnienie wspólnego okrywania obecności Boga w życiu: w relacjach rodzinnych, w pracy zawodowej, w przyjaźni,

w zaangażowaniu na rzecz innych w Kościele i w świecie. Inspiracją dla członków grupy jest doświadczenie przeżycia duchowego chrztu w Duchu Świętym i dalsza formacja oparta o duchowość ignacjańską. Spotkania członków grupy to wspólna Msza Święta w każdą czwartą niedzielę miesiąca i katechezy tematyczne związane
z duchowością małżeństwa. W Adwencie i Wielkim Poście organizowane są dni skupienia. Misją grupy jest troska o ewangelizację, Słowo Boże i o Eucharystię. Realizacja tego odbywa się przez codzienną modlitwę w oparciu o Słowo Boże, oraz w oparciu o słuchanie Słowa Bożego w czasie Eucharystii i spotkań modlitewnych w małych grupach.

opr. Anna i Grzegorz Wróbel