Grupa Modlitewna Odnowy w Duchu Świętym – EMMANUEL

modlitwa_wstawiennicza1W  naszej parafii istnieje od 1983 roku. Spotkania modlitewno – formacyjne odbywają się w kolejne środy miesiąca. W ramach spotkań odbywają się: adoracje Najświętszego Sakramentu, Msze Święte wspólnotowe. Celem tych spotkań jest zbliżenie się członków bardziej do Boga, dziękczynienie, przeproszenie i prośba połączona z uwielbieniem Boga. W ramach formacji indywidualnej organizowane są rekolekcje zamknięte i weekendy formacyjne organizowane i prowadzone przez Ośrodek Rekolekcyjny Odnowy w Duchu Świętym w Dobrym Mieście. Charyzmatem tej Wspólnoty jest posługa modlitwą wstawienniczą. W naszej parafii posługują 4 grupy i w tym samym czasie modlą się niezależnie 4 grupy modlitwy osłonowej.

Spotkania odbywają się w środę o godzinie 19.00 w Domu Katechetycznym, Także o 19.00 raz w miesiącu sprawowana jest Msza Święta i prowadzona Adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwa wstawiennicza i osłonowa jest prowadzona w czwartki po Mszy Świętej wieczornej w Domu Katechetycznym.

                                                           Opr. Aleksandra Mrowiec