Goście na zamku w Lidzbarku Warmińskim

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim góruje nad miastem. W części wschodniej południowego skrzydła znajduje się kaplica zamkowa. Dziś była miejscem wspólnej modlitwy biskupów, warmińskiej kapituły katedralnej i miejscowej kapituły kolegiackiej. Uroczystość na zamku związana była ze zbliżającą się 75. rocznicą urodzin metropolity warmińskiego abp Wojciecha Ziemby, która przypada 15 października. Z tą datą związana jest ważna zmiana. Abp Ziemba przechodzi na emeryturę, a jego miejsce jako pasterza archidiecezji obejmie abp Józef Górzyński. W ławkach kaplicy zamkowej zasiedli kanonicy. Byli i zaproszeni goście oraz wierni. Eucharystię celebrował abp Ziemba wraz z abp Górzyńskim.

– Dwie uroczystości, objęcie zamku biskupiego przez nowego biskupa Józefa i moje urodziny. Dlatego tę Eucharystię odprawiam jako dziękczynną za moich rodziców – podkreślał abp Ziemba.

Wyjaśniał, że od początku istnienia diecezji warmińskiej do I rozbioru Polski biskupi warmińscy mieszkali w Lidzbarku Warmińskim. – Dzisiaj jesteśmy gośćmi na zamku lidzbarskim. Okazja ku temu jest wyjątkowa. Po raz pierwszy od bp. Ignacego Krasickiego, a najpewniej od bp. Grabowskiego, miasto Lidzbark Warmiński wita nowego arcybiskupa warmińskiego, abp. Józefa Górzyńskiego, który przybywając z Warszawy przekroczył dzisiaj południową granicę Warmii w Bałdach, w parafii Butryny – mówił metropolita.

Po Mszy św. w zamkowym refektarzu odbył się koncert Olsztyńskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego, dyrektora Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego.

– Za chwile, które dziś z wami przeżyłem, że mogliśmy być razem, niech Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo – powiedział po koncercie abp Wojciech  Ziemba.

wz1 wz2 wz3 wz4 wz5 wz6 wz7 wz8 wz9 wz10

(tekst i zdjęcia: Krzysztof Kozłowski „Posłaniec Warmiński”)