Droga Neokatechumenalna

3371bfbde61ff16061c6d35cd2823718

Droga powstała w 1964 roku w Madrycie. Obecnie wspólnoty działają na całym świecie. Założycielami są Kiko Arguello, Carmen Hernandez i ks. Mario Pezzi. Droga Neokatechumenalna została zatwierdzona przez papieża Benedykta XVI. Celem drogi jest wzrastanie w wierze, dojrzałe poczucie przynależności do parafii i głęboka relacja z innymi wiernymi oraz autentyczne przeżywanie wiary. Neokatechumenat realizuje się w małych wspólnotach. Wzorem do naśladowania jest Święta Rodzina z Nazaretu. Członkowie wspólnoty stają się dojrzałymi w wierze, wzrastają w pokorze, prostocie, uwielbieniu Boga. Droga pomaga wzbudzić powołania kapłańskie, zakonne, apostolskie i misyjne. Wspólnota neokatechumenalna rozpoczyna się katechezami kerygmatycznymi, które trwają dwa miesiące i kończą się konwiwencją. W każdej wspólnocie co tydzień odbywa się celebracja Słowa Bożego. W sobotę wieczorem odbywa się Eucharystia. Neokatechumeni są stopniowo wprowadzani w modlitwę liturgiczną i w inne formy modlitwy. Natomiast rodzice są uczeni przekazywać wiarę swoim dzieciom. Obecnie w naszej parafii działają cztery wspólnoty. Liturgie odbywają się w wtorek, środę lub w czwartek. Każda wspólnota modli się osobno.

                                                                         Opr. Małgorzata Zaniewska