„…by Świat usłyszał!”

b

Koncert „By Świat usłyszał” tworzą ludzie, którzy chcą zmieniać przestrzeń wokół siebie poprzez muzykę i słowo głosząc w niej radość płynącą od Chrystusa Zmartwychwstałego. Elementami składowymi koncertu są: muzyka, świadectwo wiary i radość. Po raz pierwszy Koncert odbył się w 2013 roku, gdzie wszyscy zaangażowani w to dzieło mogli zaświadczyć o swej chrześcijańskiej wierze. Zaproszeni, w sposób szczególny do współtworzenia Koncertu są: osoby utalentowane muzycznie, schole, chóry dziecięce i młodzieżowe z różnych parafii i wszyscy którzy poprzez śpiew chcą głosić Chrystusa. Celem tej inicjatywy jest ewangelizacja wszystkich, którzy przyjdą na Koncert – ewangelizacja poprzez własną postawę i życie. Koncert to także próba stworzenia oferty kulturalnej dla młodych ludzi, opartej na wartościach katolickich, które stanowią dobry fundament do budowania dorosłego życia. Koncert Ewangelizacyjny „By Świat usłyszał” może być także dla niektórych próbą zmierzenia się z samym sobą, z rozwijaniem swoich pasji i z spełnianiem marzeń, może być sprawdzeniem dojrzałości swojej wiary czy powrotem po porzuconych wcześniej wartości, może być punktem otwarcia się na Jezusa, który jest Panem życia i początkiem prawdziwej modlitwy. Koncert skierowany jest do ludzi szukających pozytywnych wartości i wzorców. W trakcie roku odbywają się także spotkania formacyjne, mające na celu przygotowanie duchowe do udziału tej wyjątkowej formie Ewangelizacji.

               źródło: http://www.byswiatuslyszal.pl/