Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

XXVIII Niedziela Zwykła – Liturgia Słowa

Czytanie z Księgi Mądrości

Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją na berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność  i wolałem mieć nią aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dóbr.

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich.
Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj.
Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenie, które by było przed nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

Słowa Ewangelii według św. Marka.

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: "Nauczycieli dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?". Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: "Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę swoją". On mu rzekł: "Nauczycielu wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: "Jednego ci brakuje Idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i pójdź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: "Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego". Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego". A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc może się zbawić?" Jezus spojrzał na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym".

XXVII Niedziela Zwykła – Liturgia Słowa

Czytanie z Księgi Rodzaju:   Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.

Psalm responsoryjny: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny w zaciszu twojego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana. Niech cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia. Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem.

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego /są/ wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.

Słowa Ewangelii według św. Marka: Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia przez Jezusa Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. O godzinie 18.00 w naszym kościele rozpoczęła się Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę wydarzeń Ostatniej Wieczerzy z Wieczernika. Dodatkowym elementem tej liturgii był obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom. Obrzęd ten przypomniał fakt że Jezus w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy umywał uczniom nogi – spełniał w ten sposób przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ostatnim elementem Mszy Świętej wielkoczwartkowej było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Miejsca Przechowywania, tzw. Ciemnicy – by adorować Go przez modlitwę i skupienie.

X rocznica śmierci świętego Jana Pawła II

W Wielką Środę (1 IV) w naszej parafii gościł ks. Abp Józef Górzyński – Arcybiskup Koadiutor naszej Archidiecezji. Wraz z licznie przybyłymi kapłanami sprawował Eucharystię z okazji X rocznicy odejścia do wieczności św. Jana Pawła II. Na Mszę Świętą licznie przybyli wierni naszej parafii na czele z przedstawicielami władz samorządowych. Po Mszy Świętej wszyscy udali się przed pomnik Świętego Jana Pawła II – aby tam pomodlić się i złożyć kwiaty – jako wyrazy wdzięczności Bogu. Liturgię Mszy Świętej swoją obecnością uświetniła także Miejska Orkiestra z Ostródy.

IMG_4487

IMG_4490 IMG_4494 IMG_4495 IMG_4496 IMG_4497 IMG_4508 IMG_4513 IMG_4523 IMG_4526 IMG_4529 IMG_4532

Wielkanoc

Przeżywamy Okres Wielkanocny w Kościele - szczególny czas Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Radość Paschalna jest dla nas bardzo ważna - jest nadzieją na nasze zmartwychwstanie, kiedyś po naszej śmierci. Jezus Chrystus raz na zawsze pokonał śmierć, szatana i tym samym otworzył nam wierzącym niebo i szczęście wieczne: "Idę do Ojca mego i Ojca waszego, bo w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było to Bym Wam o tym nie mówił.."Triptico 1

 

Szczęść Boże!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie witamy na naszej parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do wchodzenia na tę stronę, którą będziemy aktualizować i zamieszczać informacje z parafii. Dzięki temu będzie można w kolejny sposób uczestniczyć w życiu naszej parafii i poznawać ją. Obok stałych działów, na stronie będą umieszczane wydarzenia, które będą miały miejsce w naszej parafii, w naszej Archidiecezji, w Kościele w Polsce czy nawet w Kościele Powszechnym.
                                                                                        Duszpasterze parafii