Apostolstwo Dobrej Śmierci

img598

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki dobrej Śmierci zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X w dniu 22 VII 1908  r. w Francji. Apostolstwo otrzymało liczne przywileje i odpusty a działalność została rozciągnięta na cały Kościół. Stowarzyszenie zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Bożej od Siedmiu Boleści i św. Józefowi – dwojgu wielkim Patronom Dobrej Śmierci. W Polsce Apostolstwo Dobrej Śmierci powstało w 1987 roku, a opiekunami tego stowarzyszenia są Misjonarze Świętej Rodziny.

Apostolstwo Dobrej Śmierci to zrzeszenie modlitewne, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednać: dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i grzeszników – łaskę nawrócenia, dla wszystkich – dobrą i święta śmierć. Realizując ten cel członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci często kierują swe myśli ku wieczności i starają się wystrzegać grzechu, by być gotowym na śmierć w każdej chwili, żywią też szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i do św. Józefa. Członkowie Stowarzyszenia mają udział w zasługach płynących z wspólnych modlitw wszystkich członków, uczestniczą w przywilejach i w łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach Świętych.

Odpusty Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci: Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31 maj), Święto Matki Bożej Bolesnej (15 wrzesień), Uroczystość św. Józefa (19 marzec), Święto Michała Archanioła (29 wrzesień), Święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 październik).

Członkowie ADS mogą korzystać z nieustannej modlitwy wstawienniczej w intencjach: za konających, za terminalnie i nieuleczalnie chorych, za rodziny i osoby czuwające i posługujące chorym, za rodziny osierocone po śmierci najbliższych, o nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne, o łaskę wiary i nawrócenia dla obojętnych religijnie i grzeszników oraz w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci.  Formacja duchowa ADS to także organizowane regionalne rekolekcje zamknięte, regionalne dni skupienia, rekolekcje w drodze – pielgrzymki i spotkania modlitewne.

Wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci  w naszej parafii spotyka się raz w miesiącu (ostatni wtorek miesiąca) oraz w wszystkie dni patronalne. W te dni odprawiana jest Msza Święta poprzedzona godzinną Adoracją Najświętszego Sakramentu. W styczniu organizowane jest Spotkanie Opłatkowe, a w marcu 9- dniowa Nowenna do św. Józefa. Raz w roku organizowany jest Regionalny Dzień Skupienia w naszej parafii a w październiku rekolekcje w Gietrzwałdzie.

Do Wspólnoty ADS może należeć każdy, musi jednak sam zdecydować o wstąpieniu i powierzeniu swej godziny śmierci Matce Bożej i św. Józefowi. Członkami są osoby wierzące praktykujące i niepraktykujące, osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, osoby świeckie, kapłani, osoby konsekrowane, młodzież i dzieci – wszyscy którzy przystąpili już do Pierwszej Komunii Świętej.

                                                                                      opr. Teresa Badaszewska