I Marsz Żołnierzy Wyklętych

„Ostróda pamięta Żołnierzy Wyklętych”. Tak skandowali licznie przybyli kibice ostródzkiego Klubu „Sokół” podczas I Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który w niedzielę, 28 lutego przeszedł ulicami Stefana Czarnieckiego i Adama Mickiewicza do ostródzkiego zamku. Skandowano i inne hasła, m.in.: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Można było również wysłuchać pieśni i ballady poświęcone Żołnierzom Wyklętym.
Walczyli o Polskę czystą jak łza. W niepodległej Ojczyźnie niewątpliwie stanowiliby elitę Narodu. Komunistyczni kaci zamordowali ich, aby ustanowić PRL całkowicie podporządkowany sowieckiemu najeźdźcy. 1 marca po raz szósty w wolnej Polsce obchodziliśmy święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ostródzianie już w niedzielę, 28 lutego przy sprzyjającej, słonecznej pogodzie oddali hołd uczestnikom antykomunistycznego powstania, przez których szeregi przewinęło się około 200 tysięcy Polaków.
Marsz poprzedziła uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem ks. Roberta Bednarskiego SDB, dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie. Homilię wygłosił ks. prał. Roman Wiśniowiecki, proboszcz parafii. Podniosłej atmosferze modlitwy za wolną Polskę i Niezłomnych towarzyszyła Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Sławomira Oleczka i Chór Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pod kierunkiem Joanny Jaskółowskiej. Wartę honorową przy tablicy poświęconej pamięci Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i ich dowódcy mjr. Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszko” zaciągnęli podoficerowie z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Dary ołtarza przyniosła młodzież z Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie pod kierunkiem katechety Krzysztofa Choińskiego.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz wojewódzkich, samorządowych, kombatanci i przedstawiciele służb mundurowych. Ogromnie cieszyła licznie przybyła młodzież z ostródzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych pod opieką dyrekcji i nauczycieli, Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Ostróda, uczniowie z ZSZ im. Sandora Petöfi w Ostródzie pod dowództwem mjr. Piotra Jurasia (klasa wojskowa) oraz wspomniani kibice z ostródzkiego Klubu „Sokół”. Czynnie uczestniczyli w Marszu, m.in. zaciągając wartę honorową przy Pomniku Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości RP (harcerze z Hufca Ostróda), zaznaczając swą obecność w pocztach sztandarowych, niosąc flagę narodową o długości 10 metrów czy transparenty. Szczególnie aktywną grupą młodzieży byli uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka. Podczas „Apelu Poległych i Zamordowanych przez Komunistów Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych” stawiali znicze przed wspomnianym Pomnikiem, natomiast na ostródzkim zamku wystawili spektakl poświęcony pamięci Niezłomnych. I Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych przebiegł sprawnie dzięki pomocy i zaangażowaniu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, Straży Miejskiej, służby medycznej z Oddziału Rejonowego PCK w Ostródzie i wielu innych osób, którzy przyczynili się do przygotowania, przeprowadzenia i uświetnienia niedzielnej uroczystości. Zgromadzeni w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku uczestnicy Marszu mogli wysłuchać prelekcji Pana Przemysława Kołakowskiego, nauczyciela historii z L.O. im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie. Wszyscy uczestnicy Marszu otrzymali okolicznościowe plakietki oraz biało-czerwone chorągiewki. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie „Niezależni Ostródzianie”, Burmistrz Miasta Ostróda, Centrum Kultury w Ostródzie i Parafia pw. Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Organizatorzy składają słowa podziękowania i wdzięczności wszystkim Uczestnikom uroczystości, Pocztom Sztandarowym, a w szczególności Tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie I Marszu Pamięci.

F 4661 F 4681 F 4704 F 4713 F 4728 F 4736 F 4778 F 4785 F 4790 F 4812 F 4821