Żywe Słowo – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

ZM

Chrystus zmartwychwstał dla Nas. W ten sposób została zmieniona trajektoria naszego życia, która wiodła w dół, w przegraną, w śmierć. Dzięki Jezusowi wszystko się zmieniło. Zmartwychwstały rozproszył mrok swoim blaskiem. Jeżeli naprawdę chcemy uczestniczyć w Bożej Chwale, to musimy ujrzeć i uwierzyć. Będzie to możliwe wtedy, gdy uwierzymy w pusty grób. W takim grobie nie ma na czym zatrzymać wzroku i dlatego trzeba go wznosić wzwyż, czyli tam gdzie przebywa Chrystus żyjący. Dziś jest pierwszy dzień tygodnia, czyli uroczystość triumfu życia. Radujmy się tą niezwykłą pierwszą niedzielą w historii Kościoła. Patrzmy już nie w dół, lecz ufnie w górę. Patrzmy na Jezusa.

Panie Boże, Ty mnie w cudowny sposób stworzyłeś i jeszcze w doskonalszy sposób zbawiłeś, gdyż dałeś mi udział w Twej chwale, otwierając bramy życia wiecznego. Uwielbiam Cię za to.

                                                                      (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)

 

W oczekiwaniu na ….

Po wieczornej Liturgii Wielkosobotniej, odbyło się czuwanie modlitewne, które poprowadziła młodzież z naszej parafii! Dzięki wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i wspólnie adorowali Pana Jezusa, oczekując na Poranek Wielkanocny.

czuwaniecz1 cz2 cz3 cz4

Liturgia Wielkiej Soboty

Wigilia Paschalna to liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania Pańskiego. Stanowi integralną i najważniejszą część Triduum Paschalnego, dorocznej uroczystości, w czasie której celebruje się Misterium paschalne: męki, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Liturgia ta zawiera wiele symboli i dzieli się na 4 części: Liturgia Światła – z poświęceniem ognia, Liturgia Słowa – przedstawiająca dzieje historii zbawienia, Liturgia Chrzcielna – z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Świętego i Liturgia Eucharystyczna.

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

Żywe Słowo – Wielka Sobota

emptytomb

Kobiety, które wiernie towarzyszyły Jezusowi w drodze do Jerozolimy, nie mogąc doczekać się początku dnia – poszły skoro świt do grobu, niosąc ze sobą wonności. Wyraża to właściwy dla Ewangelii Łukasza pośpiech i pragnienie bycia z Jezusem. To miłość pobudziła ich serce, aby jak Oblubienice z Pieśni nad Pieśniami szukały swego Pana, jeszcze przed świtem. Ich miłość sięgała po za grób i śmierć. Dlatego zostały nagrodzone tak wielkim darem. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych – zostały zapytane – te słowa świadczą, że miłość jest potężniejsza niż śmierć. One pierwsze dowiadują się o Ewangelii Życia. Ta prawda została im przekazana, aby wydały ją na świat. My mamy ten dar przyjąć z wiarą, abyśmy przeszli ze śmierci do życia.

Chryste Zmartwychwstały, jeszcze dziś dla wielu ludzi prawda o Twoim zmartwychwstaniu jest „czczą gadaniną”. Oświeć moje serce Twym blaskiem, bym uwierzył i miał życie w sobie.

                                                                          (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)

Liturgia Wielkiego Piątku

Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Liturgia Męki Pańskiej składa się  z trzech części: z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża oraz udzielana jest Komunia Święta.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Żywe Słowo – Wielki Piątek

Powszechne-braterstwo-cz.-II

Cała drogi męki Jezusa była drogą krwi, której wylewanie nie skończyło się z chwilą śmierci Zbawiciela. Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Krew Jezusa bije jak źródło, z którego mogą skorzystać wszyscy. Pragnę, które On wypowiedział z wysokości krzyża jest wyrazem Jego pragnienia, aby Boża miłość wypełniła nasze serca. Jezus, który zaspokaja odwieczne pragnienia człowieka, przed śmiercią najbardziej pragnie naszej miłości jako odpowiedzi na ofiarę złożoną z Jego Ciała oraz Krwi.

Panie, umierający z miłości do Mnie, brak mi słów, którymi podziękowałbym za Twą przelaną Krew. Gasisz nią moje pragnienie miłości i życia w Bogu. Miłuję Cię, Panie Jezu, Mocy moja.

                                                                        (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)

Msza Wieczerzy Pańskiej

Pierwszy dzień Świętego Triduum Paschalnego za nami. Wielki Czwartek obchodzony jest jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii. Podczas uroczystej Mszy świętej Ksiądz Proboszcz włączył do Liturgicznej Służby Ołtarza 10 nowych ministrantów! Bardzo się z tego cieszymy i życzymy im wytrwałości w służbie Bogu! W czasie Mszy Świętej był również obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom jako znak Chrystusa, który jest Sługą, i przyszedł na świat nie po to by mu służono ale by służyć. Ostatnia część Mszy Świętej w tym dniu to procesja z Najświętszym Sakramentem do tzw. ciemnicy – miejsca przechowywania – gdzie można Go adorować aż do Wielkopiątkowiej Liturgii Męki Pańskiej.

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7z8 z9 z11 z12 z13 z14 z15 z16 z17 z18

Żywe Słowo – Wielki Czwartek

d433446834

Dla Jezusa nadchodzi godzina. Jest to godzina miłości: umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Wypełnienie godziny zaczyna się od obmycia nóg. To gest oddania, które w pełni dokona się na krzyżu. Jezus zdejmuje swoje szaty. Ponownie więc się ogołaca. Wszystko to z miłości do człowieka. Zwykle patrzy się na Jezusowy gest obmycia nóg jako na czynność niewolnika. Ma on również charakter leczniczo – oczyszczający. Kapłani w Starym Testamencie byli zobowiązani do obmycia sobie nóg, przed przystąpieniem do ołtarza, aby pełnić służbę i składać ofiarę dla Pana. Jezus na początku Ostatniej Wieczerzy oczyszcza tych, którzy będą spożywali Jego Ciało, a następnie będą to czynili na Jego pamiątkę.

                                                                         (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)

Msza Krzyżma Świętego

W Wielki Czwartek Ministranci i Lektorzy naszej parafii udali się na doroczną Mszę Krzyżma Świętego, sprawowaną pod przewodnictwem Metropolity Warmińskiego,  do Katedry św. Jakuba w Olsztynie. W czasie tej Mszy Świętej Kapłani pracujący w naszej diecezji w jedności z Biskupem odnowili przyrzeczenia święceń kapłańskich. Został również poświęcony olej używany do sakramentu namaszczenia chorych, do chrztu świętego i do udzielania święceń kapłańskich.

01 02 04 05 06 0700000 0000 000 00 00001 0002

Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia – czasu szczególnego dla nas chrześcijan. Kolejne dni będą nas przybliżać do wydarzeń, w czasie których będziemy wspominać to co się działo w Wielki Czwartek, Piątek i w Wielką  Sobotę. Niedziela Palmowa to także szczególny dzień dla najstarszej Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. W tym dniu w sposób uroczysty z gałązkami palmowymi składali uroczyste Wyznanie Wiary w wspólnocie parafialnej.