Spotknie Opłatkowe Apostolstwa Dobrej Śmierci

Od początku swojego istnienia Wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci działająca przy naszej parafii rozpoczyna nowy rok działalności od „Spotkania Opłatkowego”. Było tak również w ostatnią niedzielę 10 stycznia. Członkowie Wspólnoty zebrali się aby zaśpiewać „Małemu Panu”, podzielić się opłatkiem oraz doświadczeniem swojego życia. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, którą w intencji wszystkich członków Wspólnoty wraz z księdzem proboszczem koncelebrował ks. Prałat Kazimierz Kordeczko z Olsztyna. Po Mszy Świętej ciąg dalszy spotkania odbył się w Domu Katechetycznym. Na spotkanie licznie przybyli członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci z naszej parafii, parafii ostródzkich oraz goście z Henrykowa, Boreczna, Samina, Dąbrówna i Ostrowina. Byli również obecni kapłani pracujący w naszej parafii wraz z księdzem Kazimierzem i siostrą Serafiną. Radosne i uśmiechnięte twarze oraz przyjazna atmosfera wprowadziła wszystkich w nastrój świąteczny, dzięki czemu toczyły się rozmowy i śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie p. Adama Brodzińskiego. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą za pośrednictwem Matki Bożej, która jest patronką Wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci.

P1050260 P1050263 P1050270 P1050274 P1050278 P1050280 P1050289 P1050290 P1050293

Żywe Słowo – Niedziela Chrztu Pańskiego

chrzestPanski

To niezwykła rzeka, o zmiennym nurcie, znajduje ujście w najniżej położonym miejscu na świecie. To rzeka będąca świadkiem niezwykłych wydarzeń. Rozstąpiła się ona przez Izraelitami, jak niegdyś Morze Czerwone, aby mogli wejść do Ziemi Obiecanej. Podobnie stało się gdy Eliasz miał być wzięty do nieba na ognistym rydwanie. Z chwilą, gdy do Jordanu wszedł Jezus, aby przyjąć chrzest, jego wody nie rozstąpiły się, lecz płynęły dalej. Stało się jednak coś większego – otworzyło się niebo i duch Święty zstąpił na Syna Bożego, a głos rozległ się zamiast ludzkich okrzyków zdumienia nad cofnięciem się wód. Tak objawił się nam Bóg w Trójcy, gdy w ludzkim ciele przyszedł nad Jordan aby przyjąć chrzest.

Jezu, Synu Boży, w dniu chrztu również nade mną otworzyło się niebo i zostałem nazwany przez Ojca umiłowanym dzieckiem. Dziękuję za ten dar i chcę zachować wierność łasce sakramentu. 

(Słowo na każdy dzień – Ewangelia)

Orszak Trzech Króli w Ostródzie

W dniu 6 stycznia po raz czwarty Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Ostródy. W jubileuszowym roku 1050 – lecia chrztu Polski do udziału w wydarzeniu zaproszono polskich królów: Mieszka I, Władysława Jagiełło i Jana III Sobieskiego. Trzej polscy władcy zastąpili mędrców z Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Królewski Orszak nawiązywał do wspaniałej polskiej tradycji jasełkowej i wspólnego kolędowania. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Ostródy od kościoła bł. Hiacynty i Franciszka do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie przy żłóbeczeku Jezusa pokłonili się królowie: Mieszko I, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. Mieszkańcy Ostródy i okolic przebrani w stroje jasełkowe i stroje za danej epoki z koronami na głowach i z uśmiechem na twarzy przeszli ulicami: Chrobrego, Czarnieckiego i Sienkiewicza. Orszak stanowił dla wszystkich okazję do radosnego przeżywania Uroczystość Objawienia Pańskiego. Ludzie starsi, młodzi i dzieci na trasie orszaku mogli obejrzeć scenkę jasełkową o wymiarze wspólnotowym, prorodzinnym i ewangelizacyjnym. Uczestnicy Orszaku wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w naszym kościele, podczas której zebrane ofiary zostały przekazane na cele misyjne. Po Mszy Świętej wszyscy zebrani zostali poczęstowani gorącą grochówką.

DSC_0950 DSC_0952 DSC_0955 DSC_0959 DSC_0964

Żywe Słowo – Uroczystość Objawienia Pańskiego

18557348.6c9e2397e47e05.4

Król Miłości nie narodzi się w niedostępnym pałacu, lecz w ubogim miejscu, które jest otwarte dla wszystkich – zarówno dla prostych pastuszków, jak i dla wielkich mędrców. Jest to zapowiedź, że betlejemski żłóbek stanie się ołtarzem, który zgromadzi ludzi z wszystkich narodów. Szukajcie a znajdziecie – Mędrcy znaleźli, bo ich oczy były wzniesione ku niebu, skąd oczekiwali wypełnienia nadziei.

Panie, moje oczy i serce wznoszą się do Ciebie, abym mógł ujrzeć Twoją jasność i spełnienie mojej nadziei. Oświeć mnie Twoim światłem, abym nigdy nie przestawał poszukiwać prawdy.

                                                                         (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)

Intencje Różańcowe na styczeń 2016

różaniecIntencja ogólna: „Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości”.

Intencja misyjna: „Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan”.

Intencja krajowa: „Aby Bóg ochraniał władzę w naszym kraju przed niebezpieczeństwem i atakami przeciwników i dopomógł im mężnie, mądrze, uczciwie i z poświęceniem wypełniać swoje obowiązki w służbie Narodowi Polskiemu.

Intencja parafialna: „O Błogosławieństwo i o opiekę Bożą dla wszystkich rodzin naszych parafii, aby coraz pełniej stawały się Domowym Kościołem, w którym obecny będzie Jezus Chrystus”.

Intencja stała: „O gorliwe i owocne posługiwanie duszpasterskie oraz o Boże Błogosławieństwo i łaski dla kapłanów naszej parafii”

Żywe Słowo – 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim

media-uAktfLv7mpX-2

Po raz kolejny w minionym czasie czytamy ten piękny tekst o tajemnicy Wcielenia, o tym że Słowo stało się ciałem. Tak właśnie Bóg umiłował świat, że nie tylko pragnął być blisko ludzi, ale stał się jednym z nich. Wieczność zamknęła się w doczesności. Prawdziwa miłość pragnie bliskości. Ten, kto kocha pragnie być zawsze jak najbliżej ukochanej osoby. Być razem z nią i dla niej. Bóg, który jest miłością przekroczył wszelkie wyobrażalne granice, aby być Emmanuelem – Bogiem z nami. Jakże w tym wymiarze dramatycznie brzmią słowa: „swoi go nie przyjęli”. Ludzka wolność może odrzucić ten niepojęty dar. Ci, którzy tę miłość przyjmują stają się dziećmi Bożymi. To jest największa łaska, która jest nam dana w Jezusie.

Jezu, prawdziwy Boże, który z miłości do nas stałeś się prawdziwym Człowiekiem, abyśmy mogli wznieść się tam, skąd zstąpiłeś. Słuchając Twego słowa, przyjmuję Cię do mego serca.

                                                                      (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)

Żywe Słowo – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

swbozarodzicielka

Na rozpoczęcie roku starożytni Rzymianie otwierali wszystkie bramy i drzwi, aby zaprosić opiekuńcze bóstwa do miast i domostw. To miało zapewnić pokój i dobro. My rozpoczynamy Nowy Rok, oddając cześć tej, którą nazywamy Bramą Niebieską i Królową Pokoju. Poprzez tą Uroczystość cały rok jest poddany pod jej macierzyńską opiekę, a każdy wierzący jest zaproszony do rozważania Bożych tajemnic w sercu, naśladując swoją Matkę. Dzięki temu możemy poznać, że i nad nami zajaśniało Boże oblicze, skoro Stwórca pozwolił się odnaleźć w sposób tak prosty dla każdego z nas – objawił się w dziecięciu narodzonym z Tej, która jest brama Niebios i Królową Pokoju. Niech ta radość wypełnia każdy dzień tego roku.

Panie, który jesteś Źródłem życia i pozwalasz nam rozpocząć kolejny rok, obdarz nasze serca pokojem, abyśmy swoją obecnością przynosili radość, miłość i świadczyli o Twojej prawdzie.

                                                                        (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)