„Cecyliada 2015”

W dniu 25 listopada odbyła się dwudziesta piąta „Cecyliada” w Ostródzie, po raz pierwszy zorganizowana w murach hali sportowej Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum. Święta

Cecylia – męczennica z III wieku jest patronką chórzystów, muzyków, organistów i zespołów wokalno – muzycznych. Legenda głosi, że grała na organach, chociaż bardziej prawodopodobne, że jeśli grała na jakimś instrumencie, to była to harfa.

„Cecyliada” rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 13.00, odprawioną przez księdza Proboszcza w kościele św. Dominika Savio. Po Mszy Świętej i wspólnej modlitwie w hali sportowej rozpoczęło się spotkanie miłośników śpiewu kościelnego pod hasłem: „Śpiewajmy pieśń dziękczynną Panu”. Część artystyczną rozpoczął hymn Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni Miłosierni” w wykonaniu wszystkich uczestników „Cecyliady” pod kierownictwem pani Joanny Jaskółowskiej i przy akompaniamencie zespołu muzycznego prowadzonego przez pana Jana Krysiak.

„Cecyliadę” prowadzili uczniowie liceów ostródzkich: Aleksandra Grodzka i Antek Żurawski. W roli moderatora wystąpił pan Arkadiusz Morawski. Na scenie wystąpili uczniowie z ostródzkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i scholek parafialnych. Wszyscy uczestnicy „Cecyliady” wspólnie się bawili, śpiewem i tańcem chwaląc Pana.

Naszą parafię reprezentowali następujący wykonawcy: Słowiki Niepokalanej – schola, która zaprezentowała dwa utwory: „Jezus życiem mym” i „Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać”; Amelia Krysiak, reprezentująca Duszpasterstwo Młodych „Studnia Jakubowa” – zaśpiewała utwór: „Osiem błogosławieństw”; Chór Parafialny Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który wykonał dwa utwory; „Błogosławcie Pana” i „Nie nam Panie nie nam”. Drugi utwór chórzyści zaśpiewali z dziećmi przy akompaniamencie zespołu muzycznego pod kierownictwem pana Jana Krysiaka; Patryk Morawski, śpiewający okazjonalnie z Chórem Parafialnym NP NMP, zaśpiewał pieśń „Rycerz Światła”.

Tegoroczną „Cecyliadę” zakończył wspólny śpiew w wykonaniu wszystkich osób obecnych na sali. Po raz drugi zabrzmiał hymn Światowych Dni Młodzieży.

DSC_0883 DSC_0888 DSC_0889 DSC_0897 DSC_0894

Intencje Różańcowe na miesiąc grudzień

różaniec

 

  1. INTENCJA OGÓLNA: „Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza”.
  2. INTENCJA MISYJNA: „Aby rodziny w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei”.
  3. INTENCJA KRAJOWA: „O światło Ducha Świętego i o otwartość serca na natchnienie Boże dla wszystkich członków rządu RP. Aby uczciwie, mądrze i zawsze zgodnie z wolą Bożą wypełniali swoje obowiązki gorliwie i szczerze służąc Narodowi Polskiemu”.
  4. INTENCJA PARAFIALNA: „O dar szczerego i pełnego nawrócenia dla tych wszystkich parafian, którzy są słabej wiary albo w ogóle nie wierzą i nie odnaleźli jeszcze swojej drogi do Boga”.
  5. INTENCJA STAŁA: „O gorliwe i owocne posługiwanie duszpasterskie oraz o Boże Błogosławieństwo i łaski dla kapłanów naszej parafii”.

Żywe Słowo – I Niedziela Adwentu

 

niebo_1

W dniu kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, aby osądzić ziemię, mają dziać się znaki na niebie i na ziemi. Wielu ludzi ogarnie wtedy trwoga i będą mdleli ze strachu. Wyjątkiem będą chrześcijanie, którzy wyprostują i podniosą głowy, aby przywitać Odkupiciela. Jezus przybędzie tego dnia z wielką mocą i siłą. Chrześcijanin nie musi bać się przyjścia Zbawiciela. Oczywiście tylko taki, który stara się żyć w duchu obietnicy, którą otrzymał w dniu chrztu. Jeśli w życiu staramy się żyć i postępować sprawiedliwie oraz czynić dobro i mamy ufność w Boże Miłosierdzie, to nie musimy się obawiać sądu.

Wypatruję Panie, Twojego powtórnego przyjścia z nadzieją i oczekiwaniem. Nie boję się niczego bo ty jesteś wiekuistą miłością, a ja grzesznikiem ufnym w Twoje miłosierdzie.

                                                                           (Ewangelia – Słowo na każdy dzień)

Korowód Świętego Marcina

11 listopada już po raz kolejny ulicami naszego miasta przeszedł Korowód św. Marcina. Jest to inicjatywa między parafialna. Początek nastąpił o godzinie 13.00 w parafii św. Franciszka – skąd wyruszył kolorowy orszak. Na przedzie jechał konno jeździec w stroju rzymskiego legionisty na pamiątkę świętego z Tours. Duże zainteresowanie wzbudzały kosze rogali wiezione konnym zaprzęgiem. Pochodowi towarzyszył śpiew i modlitwa. Trasa korowodu przebiegała przez kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Dominika Savio. Około godziny 14.30 wszyscy szczęśliwie dotarli do kościoła św. Marcina, gdzie na dziedzińcu parafialnym oczekiwał ks. proboszcz Roman Gałęzowski. Zgromadzeni wysłuchali legendy o św. Marcinie. Dzieci otrzymały nagrody za przygotowane przebrania, a pozostali mogli zasmakować świetnych rogali i bigosu. Ta uroczystość wniosła trochę radości w deszczowy, listopadowy klimat. Ci, którzy zmobilizowali się, aby wziąć udział w korowodzie napewno nie żałowali.

                                                                                                       opr. Grzegorz Wróbel

DSC_0613 DSC_0586 DSC_0595

Żywe Słowo – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystosc_Jezusa_Chrystusa,_Krola_Wszechswiata_09

Jezus wyjaśnił Piłatowi, że Królestwo Boże jest inne od królestw i potęg tego świata. Tych dwóch rzeczywistości nie powinno się z sobą zrównywać. Nie możemy służyć Bogu i mamonie w tym samym zakresie. Owszem potrzebujemy dóbr materialnych w naszej ludzkiej egzystencji: musimy mieć co zjeść, w co się ubrać, gdzie mieszkać. Dobrze jest gdy wszystko to jest estetyczne i kiedy nasz byt na tym świecie jest zapewniony na wystarczającym poziomie. Nie możemy się jednak zatrzymać tylko na tym. Jezus przed Piłatem powiedział wyraźnie, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. My jaki ci którzy wybrali Jezusa, też powinniśmy starać się patrzeć w tym samym kierunku co On.

Panie proszę Cię o wyczucie i rozwagę w sprawach materialnych, tak abym ich nie przeceniał, a jednocześnie umiejętnie z nich korzystał.

                                                                           (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)

Refleksja do Ewangelii – XXXIII Niedziela Zwykła

JHSpogrzeb

Paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa w dniach ostatecznych, pozostaje dla nas zakrytą tajemnicą. Pierwsi chrześcijanie zastanawiali się często, kiedy to nastąpi. W czasach nam współczesnych wydaje się, że jesteśmy tak zaabsorbowani naszym tu i teraz, że nie myślimy zbyt często o paruzji. Jaka zatem postawa jest właściwa? Ciągłe myślenie o Sądzie Ostatecznym czy odsuwanie tego wydarzenia w czasie? Jezus często mówił o Królestwie Bożym. O tym, że Ono jest pośród tych, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają. Starajmy się tak właśnie żyć: słuchając i wypełniając to co daje nam Pan. Wtedy paruzja nie będzie dla nas dramatem, ale stanie się spotkaniem z kochającym Bogiem.

Panie modlę się za tych, którzy z lękiem patrzą w Twoim kierunku i trudno jest im uwierzyć w Twoją miłość. Uzdrów ich zranione serca i wlej w nie Twój wiekuisty pokój. 

                                                           (Słowo na każdy dzień – Ewangelia)

Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości jest Polskim Świętem Narodowym obchodzonym co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach niewoli. Rozbiorów dokonały państwa: Rosja, Austria, Prusy (Niemcy). Tego dnia o godzinie 10.30 w naszym kościele, odbyła się jak co roku uroczysta Msza Święta, pod przewodnictwem ks. Dziekana Romana Wiśniowieckiego z udziałem ks. Proboszcza parafii św. Dominika Savio w Ostródzie. Intencją Mszy Świętej była modlitwa za Ojczyznę.

W uroczystości brali udział przedstawiciele Parlamentu Polskiego: Sejmu i Senatu oraz władze samorządowe naszego miasta. Licznie zgromadzone były również delegacje Stowarzyszeń i Organizacji, Pocztów Sztandarowych poszczególnych Służb Mundurowych, Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Związków Zawodowych.

Po zakończeniu Mszy Świętej dalszy ciąg obchodów Święta Niepodległości miał miejsce przed pomnikiem Obrońców Suwerenności Polskiej. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty przez poszczególne Delegacje, w hołdzie tym, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Obchodom Święta Niepodległości towarzyszyły pieśni religijne i patriotyczne w wykonaniu Orkiestry Miejskiej z Ostródy, która brała udział w sprawowanej Mszy Świętej i w dalszej części obchodów.

Symbole Światowych Dni Młodzieży

W piątek 6 listopada do naszej parafii przybyły symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i Ikona Matki Bożej: „Salus Populi Romani”.  Od środy 4 listopada pielgrzymują one po różnych miejscach naszej Archidiecezji, w ramach przygotowania do XXXI Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży św. Jan Paweł II przekazał młodzieży na zakończenie Roku Świętego (1984r.) i powiedział: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa, nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do człowieka i głoście wszystkim że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. Fakt przekazania krzyża Młodzieży – stał się inspiracją do stworzenia Światowych Dni Młodzieży. I tak krzyż jest obecny w czasie każdego spotkania w różnych częściach świata.

Ikona Matki Bożej – „Salus Populi Romani” – to jeden z najbardziej znanych wizerunków Matki Bożej w Włoszech. Po raz pierwszy ikona do Krzyża Światowych Dni Młodzieży dołączyła w roku 2000. Święty Jan Paweł II przekazując młodzieży tę Ikonę prosił aby w niej i w krzyżu była niesiona miłość, która dziś mówi: „Jak kochać innych”.

Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 21.00 uroczystym wprowadzeniem symboli do naszego kościoła i modlitwą duchowego przyjęcia symboli Światowych Dni Młodzieży. Głównym punktem czuwania modlitewnego była Adoracja Krzyża i Apel Jasnogórski. Również każdy miał czas na indywidualną modlitwę i chwilę zadumy przy symbolach Światowych Dni Młodzieży.

Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii zakończyła się Mszą Świętą 7 listopada, po której Krzyż i Ikona Matki Bożej wyruszyły w dalszą drogę aby nawiedzić kolejne miejsca w naszej Archidiecezji.

 12183745_917312045005079_5607510840485819224_o (1)

 11222440_917311821671768_996695193179552467_o (1) 12189412_917311425005141_1300253330605094807_o 12194528_917311608338456_6426338116065941279_o 12194530_917312058338411_971464115473542667_o 12237930_917311918338425_3831483014947715768_o 12238093_917311645005119_1576341645517491335_o 12238425_917311638338453_8327758978646532093_o (1) 12238425_917311638338453_8327758978646532093_o 12239160_917311855005098_2085035282279293572_o 12239418_917311865005097_2502270125620428433_o

12232672_917311408338476_4267822598974981548_o12183904_917312021671748_4014742793542482478_o

Intencje Różańcowe na miesiąc listopad

Intencja ogólna: „Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog z wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania”.

Intencja misyjna: „Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieje”.

Intencja krajowa: „Aby wybrani przez obywateli posłowie i senatorowie uczciwie, mądrze i  z całkowitym zachowaniem Bożych Przykazań, wypełniali swoje funkcje z gorliwością służąc Polsce”.

Intencja parafialna: „Aby planowane w grudniu misje parafialne, skutecznie przyczyniły się do obudzenia i umocnienia wiary w sercach wszystkich parafian”.

Intencja stała: „O gorliwe i owocne posługiwanie duszpasterskie oraz o Boże Błogosławieństwo i łaskę dla kapłanów naszej parafii”.